Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

ΑΣΕΠ, 571 θέσεις σε 6 Υπουργεία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 571 θέσεις μονίμων 

Oι υποψήφιοι για την πλήρωση 571 θέσεων Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι 25/10  για τους παρακάτω κλάδους/κατηγορίες στα Υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες εβδομήντα μίας (571) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

1. Δακτυλογράφων-Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γραμματέων Δακτυλογράφων.

2. Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού – Οικονομικούθέσουν Μαθήματα ECDL

Απόκτησε Πιστοποιημένες γνώσεις Υπολογιστών ειδικά για το ΑΣΕΠ και το Ελλ. Δημόσιο

Δείτε την Προκήρυξη

You might be interested in …

Καλέστε μας