Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων SPSS για το ΚΕΘΕΑ

Εργαστήριο SPSS με το ΚΕΘΕΑ

Εργαστήριο SPSS με το ΚΕΘΕΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου με θέμα «Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων SPSS για το ΚΕΘΕΑ» στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).Εργαστήριο SPSS με το ΚΕΘΕΑ

Το εργαστήριο απευθυνόταν σε όλους τους εμπλεκόμενους με την κοινωνική έρευνα με σκοπό την εκμάθηση και εξοικείωση αυτών με την περιγραφική και στατιστική ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.

Το στατιστικό πρόγραμμα είναι σημαντικό εργαλείο για τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και την έρευνα. Ωστόσο, λόγω των δυνατοτήτων του, χρησιμοποιείται επίσης ευρέως από ερευνητές της αγοράς, ερευνητές της υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εργαζόμενοι και ανώτερα στελέχη από όλη την Ελλάδα κυρίως από τoν τομέα Έρευνας αλλά και αντιπροσωπευτικά από όλα τα τμήματα του Κέντρου. Ως αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν όλοι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις δυνατότητας του προγράμματος και έτσι να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ τους και ο αποτελεσματικός και αποδοτικός συντονισμός της εργασίας τους.Οι συμμετέχοντες μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων απέκτησαν την εμπειρία:

  • Να αντιληφθούν τη χρήση του στατιστικού πακέτου με σκοπό την κατανόηση της έρευνας για την κοινωνική επιστήμη και την επιστήμη της υγείας
  • Να χρησιμοποιούν το SPSS για να δημιουργήσουν αναφορές, διαγράμματα, περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και διεξαγωγή σύνθετων στατιστικών αναλύσεων.
  • Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας ακόμη και ένα είναι αρχάριοι στην έρευνα ή στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Να οργανώνουν και να πραγματοποιούν έρευνες σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς το SPSS δίνει την δυνατότητα για επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων και μπορεί να γενικεύσει τα αποτελέσματα.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους και δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα τους, αρωγοί σεκάθε προσπάθεια έρευνας, ανάπτυξης κι εξέλιξης.

Η εισηγήτρια μας Κυρία Δήμητρα Λατσού είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ . Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο ΤΕΙ Αθήνας και έχει δεκαετία εμπειρία σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πρόγραμμα κοινωνικών και οικονομικών ερευνών. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία – Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμησητης Ιατρικής Σχολής Αθηνών και είναι Υπ. Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο επιστημονικό πεδίο: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών.

Tagged with: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*