72 θέσεις στην ΑΕΠΠ, 2E/2018

Προκήρυξη 2Ε/2018 για 72 θέσεις στην ΑΕΠΠ

Δημοσιεύτηκε από το ΑΣΕΠ η Προκήρυξη 2Ε/2018 για 72 θέσεις στην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – αορίστου χρόνου.

Προκήρυξη 2Ε/2018 για 72 θέσεις στην ΑΕΠΠ

Αναλυτικά:

 • 10 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • 2 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • 15 ΝΟΜΙΚΟΙ
 • 2 ΧΗΜΙΚΟΙ
 • 3 ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ
 • 10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • 15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
 • 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ
 • 5 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Το έργο της ΑΕΠΠ αφορά (347 του ν. 4412/2016) στην επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Για την απόκτηση Πιστοποίησης ECDL ύλης, πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμεν-οι/ες θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη Αίτηση στο ΑΣΕΠ μέχρι και την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 ως ακολούθως:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Ε/2018
Κατηγορία: Ε.Ε.Π.
Τ.Θ. 14 308 – Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διαθέσιμος στα ΕΛ.ΤΑ).

Για όλες τις θέσεις απαιτούνται Πιστοποιημένες γνώσεις υπολογιστών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την σχετική Προκήρυξη εδώ

 


Στο Εθνικό Τυπογραφείο, έχει, επίσης αποσταλεί η Προκήρυξη 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 42 ατόμων ΠΕ, ΔΕ & ΥΕ  στην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). Οι θέσεις αφορούν:

 • 19  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 • 3 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • 6 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 • 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 • 2 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*