170 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Οι προσλήψεις στα ΕΛΤΑ ανακοινώθηκε ότι θα αφορούν 170 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχολήσεως,  ΔΕ – Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε διάφορα Ταχυδρομικά καταστήματα της Αττικής.

Μπορείτε άμεσα να προετοιμαστείτε για την Απόκτηση της Πιστοποιημένης Χρήσης ΥποELTA2016λογιστών στα αντικείμενα:

  • Επεξεργασία κειμένου – Ms Word
  • Υπολογιστικά Φύλλα – Ms Excel
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου- Internet

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών και να είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, Β’ κύκλου ΤΕΕ, Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης.

Δείτε όλη την σχετική ανακοίνωση εδώ.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως και 10-06-2016!

Ταχύρυθμη Εκπαίδευση και Πιστοποίηση ECDL ύλης ειδικά για ΑΣΕΠ

Tagged with: , ,