Επόμενη Εξεταστική

Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο:

Επόμενη Εξεταστική Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
η επόμενη εξεταστική με ελεύθερες θέσεις συμμετοχής είναι:

 Σαββ. 5 Δεκεμβρίου 2018 

Καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση με το Εξεταστικό Κέντρο να δηλώσουν το συντομότερο το ενδιαφέρον σχετικά. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του Κέντρου: Γιάννης Σώης210 69.30.631-2 TechnoEDU – Technokids Αμπελοκήπων

Tagged with: , , , ,

Προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Το Υπουργείο Ναυτιλίας / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος προκηρύσσει διαγωνισμό για συνολικά 200 προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα, 45 Σημαιοφόρων και 155 Λιμενοφυλάκων.Προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται διαγωνισμός για 45 Σημαιοφόρους (άνδρες – γυναίκες), με το σύστημα της μοριοδότησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής 
β. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
γ. Φωτοτυπία του δελτ. αστυν. ταυτότητάς (2 πλευρές)
δ. Παράβολο 10 € (www.aade.gr, ηλεκτρονική υπηρεσία e-Παράβολο)
ε. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (μεταφρασμένο)
στ. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Word, Excel, Internet

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή ταχυδρομικά, συστημένα ή αυτοπροσώπως στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς– Πύλες Ε1-Ε2,  Τ.Κ. 18510) από την
Δευτέρα 30-09-2019, 08:00 μέχρι και την  Παρασκευή 11-10-2019, 14:00.

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.

Μαθήματα ECDL ύλης για Δημόσιο & ΑΣΕΠ
Μαθήματα Πιστοποίησης Αγγλικών για Ελλ. Δημόσιο & ΑΣΕΠ

Επίσης, προκηρύσσεται διαγωνισμός για 155 Λιμενοφύλακες (άνδρες – γυναίκες), με το σύστημα της μοριοδότησης.
Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς, συστημένα ή αυτοπροσώπως στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς– Πύλες Ε1-Ε2,  Τ.Κ. 18510) από την Δευτέρα 07-10-2019, 08:00 μέχρι και την  Παρασκευή 18-10-2019, 14:00.

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.

Tagged with: , , ,

4500 θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε την Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 4500 θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις εκπαίδευσης. Νωρίτερα θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους των ενδιαφερομένων ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr. Η αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ από Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και έως Παρασκευή 24 Μαΐου 2019, 14:00.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται Πιστοποίηση γνώσεων Υπολογιστών.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Μαθήματα ECDL ύλης για Δημόσιο & ΑΣΕΠ

Ακολουθεί Πίνακας με τα κριτήρια κατάταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Μαθήματα ECDL ύλης για Δημόσιο & ΑΣΕΠ
Δείτε επίσης και Μαθήματα Πιστοποίησης Αγγλικών για Ελλ. Δημόσιο & ΑΣΕΠ

 

Tagged with: , , ,

2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε την Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Συγκεκριμένα οι μόνιμες θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:2Κ/2019

  • 110 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • 458 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • 381 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • 167 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι με τα απαιτούμενα προσόντα (Κεφ. Α’ & Παράρτημα Α’ – Γενικά Προσόντα Διορισμού) για την Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ (www.asep.gr). 

Απαιτείται Πιστοποίηση γνώσεων Υπολογιστών στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Για ΠE, ΤE και ΔE η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την  Τρίτη 9 Απριλίου  και λήγει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019,  14:00 (εμπρόθεσμο βάσει ημερομηνίας/ώρας ηλεκτρονικής υποβολής στο Α.Σ.Ε.Π.).
Για την κατηγορία ΥΕ η προθεσμία υποβολής αρχίζει την Πέμπτη 2 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, 14:00 (εμπρόθεσμο βάσει ημερομηνίας/ώρας ηλεκτρονικής υποβολής στο Α.Σ.Ε.Π.).

Μαθήματα ECDL ύλης για Δημόσιο & ΑΣΕΠ
Δείτε επίσης και Μαθήματα Πιστοποίησης Αγγλικών για Ελλ. Δημόσιο & ΑΣΕΠ

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.

 

Tagged with: , , , , , ,

Καλά Χριστούγεννα – Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος !