Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Δείτε το επαγγελματικό μας προφίλ

Είμαστε ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με 20ετή και πλέον παρουσία και εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Πληροφορικής και όχι μόνο σε όλες τις βαθμίδες. Έχουμε παράλληλα υλοποιήσει με επιτυχία πάρα πολλές επιμορφώσεις σε corporate πελάτες και ιδιώτες.

Μέλος της ομώνυμης διεθνούς αλυσίδας  TechnoKids Inc. Καναδά, 2002-2020. Εντάξαμε εξαρχής την εκπαίδευση στα πρότυπα παγκόσμια προβεβλημένων και έγκυρων πιστοποιήσεων όπως αυτές της Microsoft, της Adobe, της Google, της Autodesk κ.ά.

Η φιλοσοφία εκπαίδευσης που ακολουθούμε βασίζεται στη μέθοδο Project Based Learning*. Οι εκπαιδευόμενοι μας ολοκληρώνουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα και business case studies.

Το Εκπαιδευτικό μας Προσωπικό

Οι καθηγητές μας είναι όλοι απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ειδικά επιλεγμένοι για την ικανότητά τους, μεταδίδουν τη γνώση χρησιμοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και μεθόδους διαρκώς ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις. Όλοι μας οι συνεργάτες είναι πιστοποιημένοι εισηγητές Microsoft ενώ επιπλέον είναι αδειοδοτημένοι εισηγητές Πληροφορικής, εγγεγραμμένοι στα μητρώα εισηγητών ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Τα μαθήματα μας υλοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα ή εντελώς εξατομικευμένα  στους δικούς μας άρτια εξοπλισμένους χώρους ή στην άνεση του δικού σας. Για τους μαθητές μας από μακριά υπάρχει πάντα η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με εγγυημένα αποτελέσματα.

Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Ικανοποιούν πλήρως ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων.

*H μέθοδος εκπαίδευσης Project Based Learning παρέχει στους σπουδαστές την δυνατότητα να μαθαίνουν υλοποιώντας, να απαντούν στα διάφορα ερωτήματα που ανακύπτουν ερευνώντας, να παίρνουν αποφάσεις, να συνεργάζονται και τέλος να ολοκληρώνουν ιδανικά ένα έργο. Οι σπουδαστές μέσα από αυτή την μεικτή εμπειρία εκπαίδευσης – υλοποίησης διδάσκονται πως να αξιοποιούν τις παραστάσεις τους και τις οδηγίες των καθηγητών για την εφαρμογή τους έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερης αξίας τεχνική διδασκαλίας που προωθεί πρακτικές και νέες συνήθειες μάθησης, δίνοντας έμφαση στην δημιουργική σκέψη και επιτρέποντας στους μαθητές να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί ένα πρόβλημα.

Microsoft Office Specialist - Authorized Testing Center
IC3 - Internet and Computing Core Certification
Infotest Certified Basic User
ECDL - European Computer Driving License
CompTIA
Adobe Certified Associate
Autodesk Autocad Certified User
mta
Καλέστε μας